Dybdeskarphed

Når du trykker på knappen, kan du se den aktuelle dybdeskarphed. Billedet bliver mørkere fordi kameraet under fokusering lader blænden stå helt åben, men når du trykker knappen går den til den indstillede blænde.

Dybdeskarpheden (dof) afhænger af blænde, brændvidde og afstanden fra objektiv til motiv. Dof øges jo længere fra motivet fotografen befinder sig. Dette betyder i praksis, at man får mindre dybdeskarphed med fuldformatsensorer fordi man går tættere på motivet for at få samme udsnit.

Program til beregning af dybdeskarphed ud fra blænde, afstand og mm kan hentes hos http://www.stegmann.dk/mikkel/barnack/